Atlas Integratie en Inburgering Antwerpen

Atlas, integratie & inburgering Antwerpen biedt informatie en ondersteuning aan anderstalige nieuwkomers en organisaties uit de stad Antwerpen. Atlas begeleidt organisaties in Antwerpen die werken aan cultuursensitieve zorg en bouwen aan een cultuursensitieve organisatie.

Atlas analyseert je vraag, geeft informatie en advies en zoekt samen met jouw organisatie naar een antwoord.

We bekijken wat je nodig hebt: een vorming of coaching, langdurige begeleiding, …  Je werkt met ondersteuning van Atlas de acties uit. Zo werken we samen duurzaam aan verandering en verankering van cultuursensitieve zorg in jouw organisatie..

Atlas biedt ondersteuning op 4 domeinen van jouw organisatie:

Visie en beleid : we begeleiden de ontwikkeling van een gedragen visie en beleid rond cultuursensitieve zorg, een divers personeelsbeleid, een non-biased selectieprocedure, een non-discriminatiecode en een taalbeleid.

Personeel: we versterken personeel door vorming, intervisie, coaching, lerend netwerk,….Je vindt vormingen en infosessies in open aanbod  of op maat.We ondersteunen leidinggevenden die werken met een divers team.

Aanbod: we geven info en advies over hoe je jouw aanbod afstemt op je (potentiele) publiek

Klanten: we geven info en advies over hoe je een diverse doelgroep bereikt, betrekt en behoudt en tips en tools om je diversiteitscommunicatie te verbeteren op vlak van: taal, beeld en vormgeving.

Onze expertise:

 • diversiteits- & taalbeleid, divers personeelsbeleid, non-discriminatiebeleid
 • vormingen over diversiteit, taal, werken met sociaal tolken en vreemdelingenrecht. Meer informatie vind je op onze website.
 • aanbod en communicatie afstemmen op jouw publiek, communiceren met personen met een beperkte kennis Nederlands, toegankelijke communicatie
 • taaloefenkansen Nederlands voor anderstaligen
 • advies over vreemdelingenrecht
 • sociaal tolken en sociaal vertalingen

Contactgegevens:

www.atlas-antwerpen.be

www.diversiteitspraktijk.be

Expertise

 • Allochtone ouderen
 • Communicatie en omgang met kwetsbare doelgroepen
 • Cultuursensitief werken
 • Diversiteit
 • Diversiteitsbeleid
 • Diversiteitsmanagement
 • Interculturaliseringsprocessen
 • Interculturele communicatie
 • Interculturele competenties
 • Interculturele hulpverlening
 • Intervisie en coaching
 • Migratie
 • Omgaan met diversiteit: interculturele competentie, cultuursensitief handelen, interculturele communicatie, …
 • Professioneel omgaan met diversiteit
 • Racisme
 • Superdiversiteit
 • Toegankelijk communiceren met anderstalige klanten: communicatiewaaier, duidelijk geschreven taal, duidelijk gesproken taal,…
 • Uitdagingen voor zorg, sociaal werk, onderwijs, HRM en beleid
 • Vormingen over familierecht en internationaal recht

Talen

Nederlands

Contactgegevens

Atlas
Carnotstraat 110
2060 Antwerpen
E: atlas@antwerpen.be
T: 03 338 70 11

Delen

Afdrukken

Printvriendelijke versie